U ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine, Državni arhiv u Gospiću posjetili su studenti druge godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru u pratnji profesora dr. sc. Ivana Brlića.
Posjet je organiziran s ciljem upoznavanja rada Arhiva i mogućnošću korištenja arhivskog gradiva u razrednoj i predmetnoj nastavi prema nastavnom planu i programu, kao i svakodnevnom životu.  Arhivsko gradivo moguće je korititi u skoro svim nastavnim predmetima- od Povijesti, Geografije, Prirode i društva, Hrvatskog jezika do Likovne kulture. Studenti su mogli pogledati stare ličke novine koje su mikrofilmirane kao i novine u tiskanom izdanju te arhivske fondove: HR-DAGS-185. Zbirka razglednica, HR-DAGS-115. Kartografska zbirka, HR-DAGS-206. Zbirka arhivalija, HR-DAGS-116. Zbirka fotografija, HR-DAGS-109. Zbirka matičnih knjiga te gradivo fonda HR-DAGS-58. OŠ dr. Jure Turića. Na samom kraju, studenti su se   upoznali s načinom odlaganja u arhivske kutije te čuvanja gradiva u spremišnim prostorijama.

  Događanja - Sve