Temeljem čl. 7.st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N.107/17), Registar ugovora Državnog arhiva u Gospiću objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

  Dokumenti - Sve