B. 5.2.

1. HR-DAGS-42: OKRUŽNI SUD GOSPIĆ, 1944 – 1982
2. HR-DAGS-43: SUD ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI ZA OKRUG LIKU U GOSPIĆU, 1945

B. 5.3.

1. HR-DAGS-159: OPĆINSKI SUD TITOVA KORENICA, 1945 – 1991
2. HR-DAGS-182: KOTARSKI SUD UDBINA, 1945 – 1963
3. HR-DAGS-186: KOTARSKI SUD BRINJE, 1880 – 1962
4. HR-DAGS-190: OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) GRAČAC, 1945 – 1962
5. HR-DAGS-191: KOTARSKI SUD PERUŠIĆ, 1945 – 1963
6. HR-DAGS-195: OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) OTOČAC, 1940 – 1977
7. HR-DAGS-219: KOTARSKI SUD GOSPIĆ, 1959

B. 5.5.

1. HR-DAGS-187: OPĆINSKI SUDAC ZA PREKRŠAJE GOSPIĆ, 1962 – 1976
2. HR-DAGS-193: OPĆINSKI SUDAC ZA PREKRŠAJE GRAČAC, 1963 – 1992
3. HR-DAGS-201: OPĆINSKI SUDAC ZA PREKRŠAJE TITOVA KORENICA, 1960 – 1962
4. HR-DAGS-204: OPĆINSKI SUDAC ZA PREKRŠAJE OTOČAC, 1964 – 1977

B. 5.7.

1. HR-DAGS-122: OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO TITOVA KORENICA , 1969 – 1989
2. HR-DAGS-145: JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GOSPIĆ, 1967 – 1991
3. HR-DAGS-224: DRUŠTVENI PRAVOBRANIOC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE GOSPIĆ, 1975-1990
4. HR-DAGS-225: DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZAJEDNICE OPĆINA GOSPIĆ, 1977 – 1990

  Fundus - Sve