G.2.1.1.

1. HR-DAGS-65: POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA KOMORA KOTARA GOSPIĆ, 1961 – 1962
2. HR-DAGS-66: TRGOVINSKO – UGOSTITELJSKA KOMORA KOTARA GOSPIĆ, 1955 – 1966
3. HR-DAGS-67: KOTARSKA ZANATSKO – KOMUNALNA KOMORA GOSPIĆ, 1956 – 1966
4. HR-DAGS-141: “VODOPRIVREDA” GOSPIĆ, 1963

G.2.1.2.

1. HR-DAGS-70: ZADRUŽNI SAVEZ GOSPIĆ, 1946 – 1962

G.2.1.3.

1. HR-DAGS-124: SELJAČKE RADNE ZADRUGE S PODRUČJA LIKE, 1949 – 1959
2. HR-DAGS-151: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “GACKA”OTOČAC, 1963 – 2003

G.2.3.1

1. HR-DAGS-72: POLJOPRIVREDNO DOBRO “LIKA”, 1957 – 1960
2. HR-DAGS-73: PLANINSKO DOBRO GOSPIĆ, 1947 – 1960

G.2.3.3.

1. HR-DAGS-74: ŠUMSKO GOSPODARSTVO GOSPIĆ, 1962 – 1980

G.2.3.4.

1. HR-DAGS-142: RIBOGOJILIŠTE “LIKA” GACKA, LIČKO LEŠĆE, 1954 – 1957

G.2.4.2.

1. HR-DAGS-75: TVORNICA OPEKE I CRIJEPA “CIGLANA” PERUŠIĆ, 1960 – 1983
2. HR-DAGS-76: DRUŠTVENO PODUZEĆE “OTEKS” TVORNICA TEKSTILNE KONFEKCIJE OTOČAC, 1989 – 1992
3. HR-DAGS-77: DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE “LIKA” GOSPIĆ, 1957 – 1972
4. HR-DAGS-78: INDUSTRIJA KOŽE “IKO” OTOČAC, 1955 – 1973
5. HR-DAGS-110: TVORNICA BATERIJA “NIKOLA TESLA” GOSPIĆ, 1965 – 1993
6. HR-DAGS-112: METALNA INDUSTRIJA “MARKO OREŠKOVIĆ” d.d., LIČI OSIK, 1966 – 1990
7. HR-DAGS-118: PPK (POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI KOMBINAT) “VELEBIT” GOSPIĆ, 1965 – 2000
8. HR-DAGS-119: DRVNO – INDUSTRIJSKO PODUZEĆE “DIP” PERUŠIĆ, 1953 – 1994
9. HR-DAGS-80: KOMUNALNO ZANATSKO PODUZEĆE “KOMUNALAC” GRAČAC, 1957 – 1971
10. HR-DAGS-81: ZANATSKO PODUZEĆE “METALAC” OTOČAC, 1952 – 1965
11. HR-DAGS-123: DRVNA INDUSTRIJA “ALAN” d.d., PERUŠIĆ
12. HR-DAGS-140: PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT (PIK) “SLJEME” ZAGREB, RADNA JEDINICA DONJI LAPAC, 1949 – 1972
13. HR-DAGS-150: PILANA BRINJE, 1953 – 2004
14. HR-DAGS-160: COSMOCHEMIA OTOČAC, TVORNICA KEMIJSKO-KOZMETIČKIH PROIZVODA, 1953 – 2002
15. HR-DAGS-181: METING d.d. GOSPIĆ, 1958 – 1997
16. HR-DAGS-183: “INO” INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA OTOČAC, 1947 – 2001
17. HR-DAGS-212: DIV- DRVNA INDUSTRIJA VRHOVINE, 1954 – 1994

G.2.5.

1. HR-DAGS-152: VELEPROMET d.d. OTOČAC, 1961 – 2003
2. HR-DAGS-163: VISOČICA d.d. GOSPIĆ, 1953 – 2004

G.2.7.

1. HR-DAGS-79: “PROJEKTBIRO” GOSPIĆ, 1957 – 1992
2. HR-DAGS-180: GRAĐEVNO PODUZEĆE (GP) LIKA GOSPIĆ, 1946 – 2002
3. HR-DAGS-210: GRAĐEVNO PODUZEĆE “RADNIK”/KOTARSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE GOSPIĆ, 1947 – 1954

G.2.8.

1. HR-DAGS-194: AERODROM OTOČAC, 1971 – 1980

G.3.1.2.

1. HR-DAGS-111: TISKARA “LIKAGRAF” d.d. KORENICA, 1997 – 2000

G.3.4.2

1. HR-DAGS-213: LIKA DRVO SISTEMI d.o.o. U STEČAJU UDBINA, 2004 – 2007

G.3.5.

1. HR-DAGS-114: PLITVICE TRGOVINA d.o.o. KORENICA, 1988 – 2001

G.3.9.

1. HR-DAGS-184: DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U STEČAJU S PODRUČJA LIKE, 2001 – 2003

  Fundus - Sve