H.2.1.5.

1. HR-DAGS-82: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH BRINJE, 1942 – 1962
2. HR-DAGS-83: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH DONJI LAPAC, 1945 – 1955
3. HR-DAGS-84: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH GOSPIĆ, 1945 – 1962
4. HR-DAGS-85: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH GRAČAC, 1945 – 1962
5. HR-DAGS-86: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH OTOČAC, 1945 – 1955
6. HR-DAGS-87: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH PERUŠIĆ, 1945 – 1962
7. HR-DAGS-88: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH TITOVA KORENICA, 1946 – 1955
8. HR-DAGS-89: KOTARSKI KOMITET KPH/SKH UDBINA, 1946 – 1955

H.2.1.7.

1. HR-DAGS-90: MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SKH GOSPIĆ, 1968 – 1982

H.2.1.8.

1. HR-DAGS-91: OPĆINSKI KOMITET SKH BRINJE, 1952 – 1962
2. HR-DAGS-92: OPĆINSKI KOMITET SKH DONJI LAPAC, 1955 – 1962
3. HR-DAGS-93: OPĆINSKI KOMITET SKH GOSPIĆ, 1960 – 1987
4. HR-DAGS-94: OPĆINSKI KOMITET SKH GRAČAC, 1954 – 1963
5. HR-DAGS-95: OPĆINSKI KOMITET SKH OTOČAC, 1952 – 1967
6. HR-DAGS-96: OPĆINSKI KOMITET SKH PERUŠIĆ, 1957 – 1962
7. HR-DAGS-97: OPĆINSKI KOMITET SKH TITOVA KORENICA, 1956 – 1965
8. HR-DAGS-98: OPĆINSKI KOMITET SKH UDBINA, 1956 – 1962
9. HR-DAGS-99: OPĆINSKI KOMITET SKH VRHOVINE, 1956 – 1962

H.2.1.11.

1. HR-DAGS-149: OSNOVNA PARTIJSKA ORGANIZACIJA “PILANA-BRINJE”, 1945 – 1952
2. HR-DAGS-176: OSNOVNA PARTIJSKA ORGANIZACIJA NARODNOG ODBORA KOTARA OTOČAC, 1947 – 1952

H.2.2.5.

1. HR-DAGS-131: KOTARSKI ODBOR NF SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA HRVATSKE GOSPIĆ, 1949 – 1962

H.2.2.8.

1. HR-DAGS-100: KONFERENCIJA SSRNH ZAJEDNICE OPĆINA GOSPIĆ, 1975 – 1982
2. HR-DAGS-101: OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRNH GOSPIĆ, 1955 – 1982

H.2.3.5.

1. HR-DAGS-134: KOTARSKI KOMITET NARODNE OMLADINE HRVATSKE GOSPIĆ, 1960 – 1962

H.2.3.7.

1. HR-DAGS-133: KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE HRVATSKE ZAJEDNICE OPĆINA GOSPIĆ, 1978 – 1980

H.2.3.8.

1. HR-DAGS-102: OPĆINSKI KOMITET SSOH GOSPIĆ, 1960 – 1980

H.2.5.5.

1. HR-DAGS-136: KOTARSKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA HRVATSKE GOSPIĆ, 1961
2. HR-DAGS-146: KOTARSKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA HRVATSKE GRAČAC, 1948
3. HR-DAGS-147: KOTARSKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA HRVATSKE KARLOBAG, 1955 – 1962

H.2.5.7.

1. HR-DAGS-104: ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ZAJEDNICE OPĆINA GOSPIĆ, 1974 – 1982

H.2.5.8.

1. HR-DAGS-105: OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE GOSPIĆ, 1960 – 1980

H.2.6.5.

1. HR-DAGS-158: KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA HRVATSKE GOSPIĆ, 1949

H.3.2.6.

1. HR-DAGS-106: OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE GOSPIĆ, 1963 – 1968

  Fundus - Sve