Kategorizacija stvaratelja

NN 68/2010, Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE   Na...

Saznajte više >>

Obveze stvaratelja i imatelja

Obveze stvaratelja i imatelja Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09), propisuje sveobuhvatnu zaštitu arhivskog i...

Saznajte više >>

Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama

Stručni ispiti U čl. 8. Zakona propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika...

Saznajte više >>

Dostava popisa gradiva

Dostava popisa gradiva Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje. Popis...

Saznajte više >>