Dostava popisa gradiva

 • Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.
 • Popis mora sadržavati naziv imatelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.
 • O svim promjenama imatelj je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.
 • Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podatci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina i arhivskih jedinica).
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) propisuje način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže.
 • Imatelji su obvezni podatke dostaviti u elektroničkom obliku na jedan od dva moguća načina:< >
  • Elektronički obrasciNN 63/04)
   Više informacija
  • < >Izravan upis u bazu nadležnog arhiva (NN 63/04) s obzirom da baza podataka ima funkciju evidencije njihovog gradiva
   Više informacija

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.).

Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću, dostupna je u nastavku.

Evidencija će se dopunjavati prema dinamici zaprimanja popisa od imatelja iz čl.21.a st.1 Zakona

Redni
broj
Imatelj Gradivo stvaratelja
iz čl.21a Zakona
NN 46/2017
Vrijeme
nastanka
gradiva
Datum
zaprimanja
popisa
Poveznice
za popis gradiva
1.
 Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću
Općinsko javno tužilaštvo Titova Korenica
Općinsko javno tužilaštvo Senj
Javno pravobranilaštvo za općinu Donji Lapac, Gospić i Gračac
Zajedničko javno pravobranilaštvo općina Otočac i Titova Korenica
 1965.-1999.  24.11.2017.  Općinski državno odvjetništvo u Gospiću

Javno tužilaštvo Gospić- kazneni
Općinsko javno tužilaštvo Senj
Popis Upisnika i Imenika Zajedničkog javnog pravobranilaštva općina Otočac i Titova Korenica
Popis Upisnika Javnog pravobranilaštva Skupštine općine Gospić
Upisnici državno-odvjetničke uprave Gospić
Upisnik i imenik Općinskog javnog tužilaštva Titova Korenica  

2.  Županijski sud u Karlovcu- Stalna služba u Gospiću Okružni sud u Gospiću  1975.-2010.  20.11.2017.  
3.  MUP PU Ličko-senjska  Ministarstvo unutarnjih poslova  1948.- 1990.  21.11.2017.  
4.  Općinski sud u Gospiću  Općinski sud Gospić
Općinski sud Otočac
Općinski sud Gračac
Općinski sud Titova Korenica
 1882.-1995.  02.01.2018.
27.02.2018
 Općinski sud u Gospiću
  Gradivo izvan arhiva - Sve