Stručni ispiti

U čl. 8. Zakona propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane, po potrebi i djelatnika u pismohrani koji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.

Program polaganja propisan je Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

Ispit se polaže pred stručnim povjerenstvom u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima (prema potrebi)

Više informacija o stručnom ispitima možete pogledati na stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

  Gradivo izvan arhiva - Sve