MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like. God. 3, br. 1

Državni arhiv u Gospiću-Sveučilište u Zadru: MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like. Jezik, običaji, krajolik i arhivsko gradivo. God. 3, br. 1  Gospić: DAG, 2020. 
U ovome su broju publicirani radovi posvećeni arheološkoj i etnološkoj baštini Lovinca, njegovoj usmenoknjiževnoj baštini koja su u zapisima čuva u Institutu za etnologiju i folkloristiku, socijalističkom razdoblju lovinačke povijesti te o povijesnim fotografijama Lovinca koje se čuvaju u Fototeci Ministarstva kulture i medija. Riječ je o radovima koji su uglavnom nastajali u kontekstu stručno-znanstvenoga skupa koji je pod nazivom LOVINAC - Povijest, život, kultura u organizaciji Društva za hrvatsku povjesnicu, Hrvatskog etnološkog društva, Muzeja Like Gospić i Kulturno-informativnog centra Lovinac, održan u Lovincu od 2. do 4. svibnja 2019. godine. Osim lovinačkih tema, ovaj broj donosi i vrijedne prinose gospićkoj povijesti opredmećene u radovima posvećenima povijesti njegove javne rasvjete i elektrifikacije, javne skulpture od 1990. godine te novinama Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac kao izvorima za povijest Like u razdoblju od 1886. do 1911. godine. Tu je i članak o fotografijama i razglednicama koje se čuvaju u zbirkama i fondovima Državnog arhiva u Gospiću, kao posebnoj vrsti gradiva koje je iznimno vrijedno vrelo za proučavanje povijesti Like, te njihovim temeljnim obilježjima i klasifikaciji. U osvrtima i prikazima donose se tekstovi o važnim knjigama o Lici koje su objavljene tijekom godine, a u Sjećanjima tekst posvećen životu i djelu prvoga gospićko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića.

Cijena: 13,00 €

Naručite knjigu
  Izdavaštvo - Sve