Seobe i naselja u Lici

Stjepan Pavičić: Seobe i naselja u Lici Gospić: DAG, 2010. Stjepan Pavičić bio je prvi istraživač koji je sustavno proučavao selidbe, naselja i govore u Lici. Rijetko je koji dio Hrvatske iskusio migracije stanovništva kao što je bilo u Lici.

Cijena: 13,00 €

Naručite knjigu
  Izdavaštvo - Sve