Šime Starčević od riči do ričoslovja

Diana Stolac; Vesna Grahovac-Pražić Šime Starčević od riči do ričoslovja Gospić, DAG, 2015. Ova je monografija posvećena životu i djelu Šime Starčevića, svećenika i jezikoslovca koji je svoj život posvetio Lici.

Cijena: 16,00 €

Naručite knjigu
  Izdavaštvo - Sve