Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.)

Vukasović, Ivan Dominik: Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.)  Gospić: DAG, 2005. Autor knjige opisom je obuhvatio krajeve koji su bili u okviru Karlovačkog generalata kao dijela Hrvatsko- slavonske Vojne krajine na prostoru između rijeke Kupe i sjevernog Jadrana.

Cijena: 10,00 €

Naručite knjigu
  Izdavaštvo - Sve