O arhivu

Državni arhiv u Gospiću područni je državni arhiv koji djeluje na području Ličko-senjske županije, osim gradova Senja i Novalje, ali i na području Zadarske županije, za područje općine Gračac i naselja Srb.

Arhiv obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na ovom području, ali i istaknutih obitelji i pojedinaca koji su svojim radom obilježili povijest ovog kraja. Riječ je o gradivu regionalnih upravnih i sudskih tijela, škola, tvornica i kulturnih ustanova koje su stvarale gradivo lokalnog i širega značaja, te razno drugo gradivo koje predstavlja vrijedan izvor za proučavanje političke, gospodarske i kulturne povijesti ovog područja.

U Arhivu se čuva vrijedno i zanimljivo gradivo pretežito iz novije povijesti Like. Vrijedno je spomenuti fondove iz područja uprave i pravosuđa koji omogućuju istraživanje razvoja upravnih i pravosudnih institucija ovog kraja kao i prosvjetne fondove koji govore o bogatoj povijesti školstva na području Like.

O demografskim kretanjima, onomastici i razvoju matičnih ureda ali i mogućnosti proučavanja obiteljskih genealogija rječito govori vrijedna zbirka matičnih knjiga od kojih najstarija potječe iz druge polovice 18. stoljeća.

Za izdavačku, kulturno-prosvjetnu djelatnost te prikupljanje i promicanje ličke povijesne baštine, povodom Dana Grada Gospića 2003. godine, Gradsko vijeće Gospića dodijelilo je Arhivu Priznanje Grada Gospića.

Osnutkom Državnog arhiva u Gospiću prvi put je omogućeno istraživanje izvora i lokalne povijesti Like u samoj Lici , pa pozivamo sve Vas koji ste zainteresirani da pogledate naše stranice.

Ustrojstvo

Obuhvaća ured ravnatelja, računovodstvene, administrativne i druge poslove organizacije rada Arhiva.

Ravnatelj: dr.sc. Ivica Mataija
ravnatelj@arhiv-gospic.hr
053/560-444

Voditelj računovodstva: Danijela Krmpotić
racunovodstvo@arhiv-gospic.hr
053/560-449

Proučava, sređuje i arhivistički obrađuje fondove i zbirke Državnog arhiva u Gospiću, izrađuje obavijesna pomagala te daje informacije o gradivu.

Voditelj odjela: Marija Fajdić, viši arhivist
zahtjevi@arhiv-gospic.hr
053/560-447

Lara Prpić, viši arhivist
obrada@arhiv-gospic.hr
053/560-445

Ankica Šop, arhivist
sredjivanje3@arhiv-gospic.hr
053/560-443

Skrbi o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva kod imatelja, obavlja nadzor nad pismohranama na području nadležnosti Arhiva te brine o preuzimanju gradiva u Arhiv.

Voditelj odjela: Nada Klobučar, viši arhivist
vanjska-voditelj@arhiv-gospic.hr
053/560-446

Josipa Braim, arhivski tehničar
vanjska@arhiv-gospic.hr
053/560-448

Skrbi o radu knjižnice i čitaonice Arhiva, radi na informiranju i kulturno– prosvjetnoj djelatnosti te obavlja dežurstva u čitaonici.

Katarina Mataija, viši arhivist
knjiznica@arhiv-gospic.hr
053/560-442

Mario Maras, arhivski tehničar
indokgospic@gmail.com
053/658-150