NOVI BROJ MEMORABILIKE!

Poštovani,

godina 2020. ostat će nedvojbeno u povijesti zabilježena kao godina COVID-19 bolesti i njezinih pogubnih posljedica na ljudsko zdravlje, a onda i na ukupnost društvenoga života. Simbolički utjelovljena u sintagmi novo normalno, koje je u cijelosti označeno socijalnom distancom ili razmakom kao dominantnom kategorijom, ta je bolest utjecala na sve segmente života, a posebno na uobičajene manifestacije znanstvenoga i kulturnog stvaralaštva. U takvom se okružju odvijalo i oblikovanje ovoga broja MemorabiLike, koje je u završnom svom dijelu zatečeno smrću člana uredništva, mons. dr. Mile Bogovića. Njegovo će stvaralačko naslijeđe i energija biti trajno ugrađeno u brojna buduća nastojanja usmjerena znanstvenoj valorizaciji prostora Like, a onda i u MemorabiLiku, koja je tim nastojanjima iskreno opredijeljena.

U ovome su broju publicirani radovi posvećeni arheološkoj i etnološkoj baštini Lovinca, njegovoj usmenoknjiževnoj baštini koja su u zapisima čuva u Institutu za etnologiju i folkloristiku, socijalističkom razdoblju lovinačke povijesti te o povijesnim fotografijama Lovinca koje se čuvaju u Fototeci Ministarstva kulture i medija. Riječ je o radovima koji su uglavnom nastajali u kontekstu stručno-znanstvenoga skupa koji je pod nazivom LOVINAC - Povijest, život, kultura u organizaciji Društva za hrvatsku povjesnicu, Hrvatskog etnološkog društva, Muzeja Like Gospić i Kulturno-informativnog centra Lovinac, održan u Lovincu od 2. do 4. svibnja 2019. godine. Osim lovinačkih tema, ovaj broj donosi i vrijedne prinose gospićkoj povijesti opredmećene u radovima posvećenima povijesti njegove javne rasvjete i elektrifikacije, javne skulpture od 1990. godine te novinama Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac kao izvorima za povijest Like u razdoblju od 1886. do 1911. godine. Tu je i članak o fotografijama i razglednicama koje se čuvaju u zbirkama i fondovima Državnog arhiva u Gospiću, kao posebnoj vrsti gradiva koje je iznimno vrijedno vrelo za proučavanje povijesti Like, te njihovim temeljnim obilježjima i klasifikaciji.

U osvrtima i prikazima donose se tekstovi o važnim knjigama o Lici koje su objavljene tijekom godine, a u Sjećanjima tekst posvećen životu i djelu prvoga gospićko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Glavni urednik

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Državni arhiv u GospićuMemorabilika 2020.
  Obavijesti - Sve