Čitaonica

Čitaonica Arhiva daje na raspolaganju arhivsko gradivo i arhivska obavijesna pomagala te priručno knjižnično gradivo. Također omogućava korištenje mikročitača i računala kako bi korisnici preko mikrofilmova i digitaliziranih sredstava mogli dobiti uvid u gradivo koje se odnosi na područje Like a originali se nalaze u drugim arhi-vima ili ustanovama u Hrvatskoj.

U čitaonici se u jednom danu mogu dobiti na korištenje najviše pet arhivskih jedinica (kutija, svežnjeva, knjiga, svitaka, albuma). Istovre-meno se može koristiti samo jedna arhivska jedinica.

Knjižnica Arhiva specijalnog je karaktera i dostupna je širem krugu korisnika. Korisnicima je omogućeno korištenje knjižničnim gradivom i obavijestima koje im pomaže da za stručni i istraživački rad dobiju pouzdane obavijesti i primarne dokumente. Osim zbirke arhivske literature, knjižni fond obuhvaća djela iz svjetske i hrvatske povijesti te zavičajnu zbirku koja se odnosi na područje Like.

Čitaonica Arhiva otvorena je radnim danom od 9 do 14 sati.

Za rad u čitaonici potrebno je najaviti svoj dolazak do 14 sati za sljedeći dan.

Pravilnik o radu čitaonice

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva

Prethodni
  Cjenik
  Usluge - Sve