D.1.4

1. HR- DAGS- 233: PEDAGOŠKA AKADEMIJA, GOSPIĆ, 1965 – 1981

D.2.1.

1 . HR-DAGS-45: KRALJEVSKA DRŽAVNA REALNA GIMNAZIJA OTOČAC, 1914 – 1948
2 . HR-DAGS-117: GIMNAZIJA “NIKOLA TESLA” (REALNA GIMNAZIJA) GOSPIĆ, 1881 – 1977
3. HR-DAGS-196: PEDAGOŠKA GIMNAZIJA “BRANKO OGNJENOVIĆ” GOSPIĆ, 1962 – 1967
4. HR- DAGS- 216: GIMNAZIJA “BIĆO KESIĆ”, GRAČAC, 1965 – 1975

D. 2.2.

1. HR-DAGS-148: CENTAR ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA “NIKOLA TESLA” GOSPIĆ, 1976 – 1993
2. HR- DAGS-218: CENTAR ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA “BIĆO KESIĆ”, GRAČAC, 1977 – 1995

D. 2.3. 

1 . HR-DAGS-46: POLJOPRIVREDNI TEHNIKUM GOSPIĆ, 1930 – 1957
1. HR-DAGS- 153: SREDNJA ŠKOLA OTOČAC, 1946 – 1994
2 . HR-DAGS-48: EKONOMSKA ŠKOLA “ANKA BUTORAC” – PERUŠIĆ, 1959 – 1969
3 . HR-DAGS-49: UČITELJSKA ŠKOLA GOSPIĆ, 1919 – 1965
4 . HR-DAGS-50: ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA – PERUŠIĆ, 1945 – 1949
5. HR-DAGS-208: ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI, GOSPIĆ, 1947 – 1979
6. HR- DAGS- 209: STROJARSKI I ELEKTRO ŠKOLSKI CENTAR “MARKO OREŠKOVIĆ” U LIČKOM OSIKU, 1956 – 1978
7. HR- DAGS- 215: EKONOMSKA ŠKOLA “SMILJA POKRAJAC”, GRAČAC, 1960 – 1970
8. HR- DAGS- 217: SREDNJOŠKOLSKI CENTAR “BIĆO KESIĆ”, GRAČAC, 1972 – 1978
9. HR- DAGS- 220: KONFEKCIJSKI ŠKOLSKI CENTAR “ĐURO SALAJ” ZAGREB, PODRUČNO ODJELJENJE GRAČAC, 1969 – 1973
10. HR- DAGS- 226: SREDNJA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” U TESLINGRADU, 1992 – 1994
11. HR- DAGS- 227: SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA U GOSPIĆU, 1974 – 1975
12. HR- DAGS- 228: OPĆA SREDNJA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”, GOSPIĆ, 1976 – 1977
13. HR- DAGS- 229: METALSKO-SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR, RIJEKA, 1975 – 1976
14. HR- DAGS- 230: ŠKOLSKI CENTAR ZA CESTOVNI SAOBRAĆAJ U ZAGREBU, 1974 – 1976
15. HR- DAGS- 231: ŠKOLSKI CENTAR ZA ROBNI PROMET I TURIZAM, ZADAR, 1973 – 1977


D. 2.4.

1 . HR-DAGS-47: DRŽAVNA GRAĐANSKA ŠKOLA GOSPIĆ, 1934 – 1940


D. 3.

1 . HR-DAGS-51: TRGOVAČKI TEČAJ PERUŠIĆ, 1948
2. HR- DAGS- 232: NARODNO SVEUČILIŠTE “RADE KONČAR”, GOSPIĆ, 1973 – 1977
D. 4.

1 . HR-DAGS-52: NARODNA OSNOVNA (NIŽA PUČKA)  ŠKOLA U PROZORU, 1860 – 1956
2 . HR-DAGS-53: NIŽA PUČKA ŠKOLA – ŠVICA, 1899 – 1937
3 . HR-DAGS-54: OSNOVNA (NIŽA PUČKA) ŠKOLA – SINAC, 1899 – 1961
4 . HR-DAGS-55: VIŠA PUČKA DJEČAČKA ŠKOLA OTOČAC, 1897 – 1922
5 . HR-DAGS-56: DRŽAVNA NARODNA MJEŠOVITA OSNOVNA ŠKOLA – LIPOVLJE, 1937 – 1941
6 . HR-DAGS-57: OSNOVNA (NIŽA PUČKA) ŠKOLA – KUTEREVO, 1938 – 1960
7 . HR-DAGS-58: OSNOVNA ŠKOLA “DR. JURE TURIĆ” GOSPIĆ, 1898 – 1990
8 . HR-DAGS-59: OSNOVNA ŠKOLA VISUĆ, 1960 – 1977
9 . HR-DAGS-60: OSNOVNA ŠKOLA “DACINA MAJSTOROVIĆ” UDBINA, 1970 – 1976
10. HR-DAGS-125: OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC, 1880 – 1982
11. HR-DAGS-126: OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG, 1899 – 1990
12. HR-DAGS-127: OSNOVNA ŠKOLA “DR. ANTE STARČEVIĆ” PAZARIŠTE KLANAC, 1945 – 1970
13. HR-DAGS-157: OSNOVNA ŠKOLA “SMILJA POKRAJAC” MEDAK, 1945 – 1987
14. HR-DAGS-161: OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ, 1945 – 1980
15. HR-DAGS-197: OSNOVNA ŠKOLA “STANKO OPSENICA”, LIČKI OSIK, 1991 – 1995
16. HR-DAGS-198: OSNOVNA ŠKOLA ANŽ FRANKOPAN, KOSINJ, 1900 – -1985
17. HR-DAGS-234: OSNOVNA ŠKOLA “LUKA PERKOVIĆ”, BRINJE, 1936/1940. 1945 – 1986

D. 7.

1 . HR-DAGS-61: ĐAČKI DOM EKONOMSKOG TEHNIKUMA OTOČAC, 1947 – 1952
2 . HR-DAGS-62: ĐAČKI DOM OTOČAC, 1947 – 1951
3 . HR-DAGS-63: ĐAČKI DOM OSMOGODIŠNJE ŠKOLE PERUŠIĆ, 1957 – 1959
4 . HR-DAGS-64: ĐAČKI DOM “ANKA BUTORAC” PERUŠIĆ, 1962
5. HR-DAGS-202: ĐAČKI DOM, GOSPIĆ, 1945 – 1990

  Fundus - Sve